Archive for the ‘Nezaradené’ Category

…víkendové alebo týždňové kurzy, 3x týždenne, v prírode, kvalifikovaný učiteľ…

pozývame vás ku nám na nezabudnuteľnú lyžovačku…